උලත් එකයි පිළත් එකයි - මඩකාලයි මෙතැනට ආවෙ

>> Saturday, April 10, 2010















උලත් එකයි පිළත් එකයි - මඩකාලයි මෙතැනට ආවෙ



සිංදු පහයි, බල්ටි තුනයි, වචන දෙකයි රෑකාන්ත ගුණතිලක ජාතික රෑපවාහිනියේ (තමන්ගේ ජාතියේ තරම මෙහි වැඩසටහන් නරඹා සිතා ගන්න) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්. ඉකුත් චන්ද්‍රිකා මැතිණියගේ පාලන කාළයේදි මැර තර්ජනයකට හසුව කකුල් දිගේ මුත්‍රා බෙරි සමාජය ගැන අන්ත කළකිරිමකින් රෑකාන්ත ලංකාව හැර ගියේය. අමරදේව මහාතාට අනුව අනාගතය දුටු සංගීතඥයා වෙනුවෙන් පක්ෂ විපක්ෂ බෙදයකින් තොරව ලංකාවෙ හැකි සෑම දෙනාම ඔහු වෙනුවෙන් එදා පෙනි සිටියේය. එය සමහරැන්ට දේශපාලන වාසි තකා වුවත් බොහෝ අය ඔහු වෙනුවෙන් පෙළට සිට ගත්තේ සත්‍ය වශයෙන්ම ඔහු ලංකාවට අවැසි නිසාය. එහෙත් විදෙස් ගතව සිට ලංකාවට පැමිණෙන්නේ ඒ රෑකාන්තමද..?? ඔහුට රජයෙන් කුමන වරදානයක් ලැබුණද අපට කමි නැත. එහෙත් තමන් වෙනුවෙන් පෙනි සිටි මිනිසුන්ගේ මනුස්සකමවත් අද රෑකාන්ත තුල නොමැත. ඔබ, ප්‍රගීත්ව අතුරැදහන් කල ආණ්ඩුවෙ අතකොලුවක් වුයේ කෙසේද..?? ජාතික වීරයෙක්ව මෝඩ සහගත ලෙස රදවා තබා ගන්නා වියරැ පාලකයෙකුගෙන් වරදාන ලබන්නේ කෙසේද..?? මාධ්‍ය ජාලයන්ට චණ්ඩිපාටි දමනා ආණ්ඩුවෙ පුරැකක් වුයේ කෙසේද...??? ඔබගේ දක්ෂතාවය වෙනුවෙන්, ඔබගේ අහිංසකකම වෙනුවෙන් පෙනි උන් මිනිසුන් මෙසේ රැවටිමට ඔබට ඇති අයිතිය කුමක්ද..??

සියලු පවිකාරයන් ඔබට ගල් ගසන කල ඔබ වෙනුවෙන් සිට ගත් මිනිසුන් වෙනුවෙන් පිටරටකට ගොස් හිත හදාගෙන පැමිණ පවිකාරයන් සමග එක්ව ඔබත් ඒ මිනිසුන්ට (ඔබ වෙනුවෙන් සිට ගත් මිනිසුන්ට) ගල් ගසනු දැකීමෙන් ලජ්ජාව කකුල් දිගේ බෙරෙන්නට පටන් ගත්තේය.
ඔබට මහින්ද සරණං ගචිචාමි...!!

ආමෙන්

~අදත් පිටපත මහින්ද මාමාගෙන්~

0 comments:




  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP